..od 3.marca 1921
Poštová známka POFIS - 100. výročie založenia SZSU
Poštová známka POFIS  - 100. výročie založenia
Storočnica v striebre
MIMORIADNY KONCERT VOCE MAGNA
Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu na mimoriadnom koncerte
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň - 110 rokov najväčším slovákom
SZSU si cení poctu v podobe možnosti spoluúčinkovať
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018
Festival Levice MFZS - s orchestrom KOZ
2017 v Ban.Bystrici
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko
hosťovanie v televízii
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 RTVS SRO
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Dovoľte poďakovať za Vašu ústretovosť ohľadne venovania podielu 

Vašej zaplatenej dane za rok 2020 -  podiel  2 % (alebo 3%) dane fyzických a právnických osôb.

Pre registrovaných je k dispozícii potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti - pre možnosť venovať až 3% podiel zaplatenej dane.

Svojím príspevkom pomôžete SZSU realizovať niektoré projekty zamerané najmä na vzdelávanie a prácu s mládežou a ďalšie plány spojené s umeleckou činnosťou zboru podľa plánu práce.

Môžete tak urobiť:

a/ do 31. marca 2021 - priamo  v „Daňovom priznaní“, ktorého súčasťou je  Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane“ - a to fyzické osoby, ktoré individuálne podávajú daňové priznanie a  právnické osoby.

b/do 30.  apríla 2021: Fyzické osoby, za ktoré daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ, pošlú daňovému úradu:

1.„Potvrdenie o zaplatení dane“ a

2.„Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane"

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

[15] - IČO  37919016

 

 

Pre registrovaných návštevníkov OZ poskytuje aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti - pre možnosť venovať až 3% podiel zaplatenej dane.

 

Naše údaje: 

Názov: Spevácky zbor slovenských učiteľov, OZ

Sídlo: Partizánska cesta č. 11,  91451 Trenčianske Teplice

IČO: 37919016

Právna forma:  Občianske združenie

Číslo účtu  SLSP IBAN SK79 0900 0000 0003 0371 3438

Spevácky zbor slovenských učiteľov SZSU je  celonárodné vokálne teleso so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. Pravidelným usporadúvaním koncertných vystúpení je súčasťou  kultúrno-spoločenského života v mestách a dedinkách na Slovensku.

Tradícia SZSU predstavuje takmer 100 rokov stálej pozície miesto v historickom, kultúrnom a hudobnom dianí doma i v zahraničí. Úspešne prezentoval Slovensko nielen doma, ale takmer v celej Európe, Kanade, USA a Japonsku. Je držiteľom mnohých ocenení.

Informácie: prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., štatutárny zástupca OZ Telefón: 0905 553651

 Ď A K U J E M E