11. Svetové zborové hry sú pre pandémiu odročené - zartiaľ na leto 2021

Flanders 2020, olympiáda speváckych zborov - "SZSU" predbežne plánuje účasť na podujatí podľa okolností o rok.

Spevácky zbor slovenských učiteľov začal náročnú a zodpovednú prípravu na obhájenie zlatej medaily získanej zo súťažných zápolení na svetovom olympijskom festivale v Rige z roku 2014.

Registráciu už máme úspešne za sebou vďaka Juraj Chodelka a Peter Špilák a dostali sme sa na mapu svetovej olympiády.

 Tentokrát, nás, zborových olympionikov budú 5. - 15. júla 2020 hostiť belgické Antverpy a Gent. Tento rok bude mať rekordnú účasť: 542  zborov zo 69 krajín z celého sveta. A stretne sa nás tam dokopy 21 000 spevákov.

Verím, že pre slovenský zborový spev, kultúru a celé Slovensko obhájime zlatú medailu z Rigy z roku 2014. Držte nám päste. 

Mgr. Peter Benček, tajomník SZSU