Blížiaca sa jeseň a zima vyžaduje od člena  SZSU 

serióznu letnú prípravu. Plán práce na uvedené obdobie kladie viaceré požiadavky, ktoré SZSU musí zvládnuť a preto už teraz v lete pracujeme na príprave zboru a spevákov osobitne, aby nás jeseň a zima našla pripravených.

Na prelome augusta a septembra sa sa zbor stretne na pracovnom sústredení  zameranom na nácvik vokálnych diel určených na koncertné prezentácie na festivale zborového umenia v Leviciach, na ktorom SZSU bude účinkovať v závere septembra. Zároveň je potrebné naštudovať nové skladby - koledy v úprave talentovaných autorov Petra Špiláka a Tomáša Vrškového - určené na nahrávku pre predvianočný trh.

Následne v druhej dekáde októbra sa SZSU predstaví publiku v Prahe na spoločných koncertných vystúpeniach s Pěveckým sdružením pražských učitelek, kde SZSU prispeje k oslave výročia založenia ČSR.

November bude zbor venovať prezentácii vokálneho umenia v regióne Banskej Bystrice a príprave na decembrové účinkovanie v spolupráci s RTVS Slovenským rozhlasom v Bratislave, ktoré bude venované 110 výročiu národného umelca Eugena Suchoňa.