3. ročník medzinárodnej dirigentskej súťaže s účinkovaním SZSU pripravila Fakulta múzických umení Akadémie umení (FMU AU) v Banskej Bystrici

s podporou Fondu pre umenie koncom novembra pre študentov zborového dirigovania a dirigentov amatérskych zborov.

Súťaž sa uskutoční v dňoch 23-24. novembra 2018 v priestoroch Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (ul. J. Kollára 22).

 Podmienky súťaže:  Súťaže sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí študujú dirigovanie zboru na stredných a vysokých umeleckých školách a pedagogických fakultách. Pre tento rok sa otvára aj kategória amatérskych dirigentov t.j. dirigentov bez stredoškolského a vysokoškolského dirigentského vzdelania (nesmie byť absolvent oboru "dirigovanie" konzervatória, VŠMU, AU, prípadne špecializácie zbormajstrovstvo na pedagogických fakultách). Kategória amatérskych dirigentov je bez vekového obmedzenia, ostatných kategórií sa môžu zúčastniť uchádzači narodení po r. 1976 (vrátane).  Súťaž sa uskutoční v nasledovných kategóriách:

                         1. KATEGÓRIA PEDAGOGICKÝCH FAKÚLT

                        2. KATEGÓRIA KONZERVATÓRIÍ

                        3. KATEGÓRIA VYSOKÝCH UMELECKÝCH ŠKÔL

                        4.  KATEGÓRIA AMATÉRSKYCH DIRIGENTOV

             Súťaž je dvojkolová. Súťažiaci môžu súťažiť iba v jednej kategórii, pričom študenti z 1. a 2. kategórie a tiež amatérski dirigenti zo 4. kategórie môžu požiadať o zaradenie do 3. kategórie (vysoké umelecké školy). Súťažné vystúpenia sú prístupné verejnosti. Postupujúci súťažiaci z prvého kola budú v druhom kole spolupracovať so Speváckym zborom slovenských učiteľov a súťažný repertoár voliť z pridaného zoznamu skladieb tohto telesa.