Na sklonku augusta privítalo zboristov SZSU malebné

prostredie Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach, kde všetci našli viac ako ideálne podmienky na pracovné stretnutie zboru.  Po celodennom cvičení starších aj novších skladieb repertoáru mali speváci možnosť spoznávať krásy Trenčanských Teplíc a blízkeho okolia. Na záver sme boli v redukovanom počte podporiť súťažiacich v relácii RTVS Milujem Slovensko, kde sme prispeli k spestreniu programu skladbou Alebo, Alebo od Jiřího Temla.

Teleso v najbližšom období čaká šnúra reprezentačných vystúpení na festivaloch vokálnej hudby, kde bude SZSU hosťovať ako popredne hodnotené vokálne teleso. Príprava zboru na tomto letnom sústredení bude zameraná na prípravu nových skladieb a doladenei interpretácie niektorých dávnejšie premierovaných diel.

V septembri zavítame na XIII. ročník medzinárodného festivalu duchovnej vokálnej hudby MUSICAE VOCALIS SPIRITUALIS FERIAE INTERNATIONALES v Šumperku

https://www.facebook.com/OculosMeos/

V októbri SZSU bude prezentovať svoju vyspelú vokálnu kultúru na V. ročníku EVROPSKÉHO FESTIVALU SBORŮ HODONÍN ,,ECHO 2017“

https://www.orchestrasbor.cz/echo/

Domáce publikom sa na festivalové vystúpenia SZSU môže tešiť v novembri, kedy zavítame na 37. ročník Festivalu  zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého 2017 v Banskej Bystrici.

http://hc.sk/podujatie/8323-festival-zboroveho-spevu-viliama-figusa-bystreho-2017/