SZSU a jeho členovia budú poctení, že v jubilejnom roku majú česť poďakovať za priazeň

 za priazeň obecenstva - predbežný plán práce uvádza:

 

Jan. –              08.-10. I. 2016     DSZSU;     príprava na diplomový koncert;       

Feb. –              12.-14. II. 2016    DSZSU;     príprava na diplomový koncert;       

Mar. –            11.-13. III. 2016  Slávnostná výročná schôdza za účasti významných osobností a seniorov SZSU;  Jubil. koncert 95 v Trenčíne s vystúpením pri pamät. tabuli a v kostole,

Apr. –              10.-12. IV. 2016 –              absolventský diplomový koncert v žiline

Máj –               13.-15. V. 2016, -  Namestovské Hudobné .Slávnosti, Kazwin PL; 

Jún –               09.-12.VI. 2016   BRATISLAVA vystúpenie k predsedníctvu  EU;    výročné koncerty       

Júl –                06.-10.VII. 2016-                DSZSU; Hudobné leto;

AUG. voľno

Sep.–                23.- 25. IX. 2016     Festival Levice pod záštitou SZSU

Okt. –             09.-11.  X. 2016 Martin

Nov. –            11. – 13. XI. 2016               Banská Bystrica Súťaž Viliama Figuša        Bystrého v BB

Dec. –              11.-13. XII. 2016