SZSU v týchto dňoch nastúpilo ideové smerovanie k 95.-temu výročiu svojho vzniku - v marci 1921, v predvečer ktorého máme zámer sprístupniť priaznivcom zborovej tvorby naše interpretácie zborových kompozícií vo folkloristickom ladení pod titulom "Tam medzi horami".

V jubilejnom roku SZSU si zároveň pripomíname

výročia pre SZSU vzácnych hudobných skladateľov.

Hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Zdenko Mikula, narodený 27. novembra 1916 vo Vyhniach, z ktorého pera pochádza na uvedenej nahrávke jeho skladba "Počúvaj, počúvaj" v sólovej interpretácii Ferdiša Schlenkera. 

V roku 2016 si pripomíname 110 výročie narodenia hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa, ktorého kompozícia "Santa Hélena" v naštudovaní prof. Petra Hradila sa dostala na nahrávku SZSU vydanú v roku 2001.

V roku 1936 zomrel Jáj Levoslav Bella, autor viacerých skladieb v našom repertoári, z ktorých najznámejšia 150 rokov stará skladba skomponovaná v roku 1865 "To deň" je najčastejšie interpretovanou skladbou v SZSU za posledných 20 rokov, najmä v naštudovaní súčasného dirigenta Doc. Štefana Sedlického.

V rovnakom roku (1936) ukončil práce na zostavovaní JKS Mikuláš Schneider Trnavský, ktorý na tomto diele vzácnom pre sakrálne ľudové interpretácie pracoval od roku 1921 - teda od čias založenia SZSU!

Tešíme sa, že nám zachováte svoju priazeň v tak významnom roku!