Malebnú tvár vie ukázať mestečko Tisovec

Mesto Tisovec a celý región Gemera a Malohontu si v máji 2016 pripomenuli 160 rokov narodenia významnej osobnosti úzko spätej s rozvojom vzdelanosti a kultúry nielen v Tisovci a okolí, ale s významom presahujúcim regionálne hranice - Samuela Daxnera (*4.5.1856)

 

Podrobné a vyčerpávajúce informácie o jeho živote uvádza viacero zdrojov, ako napríklad Samuel Daxner - advokácia

SZSU vystúpilo na festivale Daxnerov Tisovec na pozvanie usporiadateľov festivalu pod záštitou Mužského spevokolu Dr. Samuela Daxnera z Tisovca.

Podrobnejšiu reportáž uvádza článok na stránkach GMOS

 

8.12.2016

 16:00 - pietny akt pri hrobe Dr. Samuela Daxnera, evanjelický cintorín

9.12.2016

 10:30 - výchovný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov, kinosála MsKS

17:00 - odhalenie busty Dr. Samuela Daxnera, areál ZŠ Tisovec

17:00 - Vianočná nálada – predajná výstava, vestibul MsKS

18:00 - Daxnerov Tisovec, XXXVI. ročník prehliadky speváckych zborov

10.12.2016

 Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov, rim.-kat. kostol v Hnúšti

11.12.2016

9:30 - ev. služby Božie v Tisovci a koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov

12.12.2016

16:00 - pripomienka 160. výročia narodenia Dr. Samuela Daxnera, spoločenská sála MsKS

 

Fotogaléria