1) Eugen Suchoň Zdravica
2) Štefan Fajnor Rušaj, junač Tatier
3) Viliam Figuš – Bystrý Kto si rodom Slovák
4) Ján Krasko – Zápotocký Hej, Slováci!
5) Ľudovít Vansa Kolo Tatier čierňava
6) Alexander Moyzes Kto za pravdu horí
7) Davorin Jenko – Ján Kadavý Čo čušíš, Slováku mužný
8) A. H. Krčméry – V. Figuš – Bystrý Hojže, Bože, jak to bolí
9) Viliam Figuš – Bystrý Zmráka sa, stmieva sa
10) Jozef Strečanský Ó, zem ta krásna
11) Mikuláš Schneider – Trnavský Hoj, vlasť moja
12) Eugen Suchoň Aká si mi krásna
13) Mikuláš Schneider – Trnavský Bože, čos´ ráčil
14) Ján Valašťan – Dolinský Nitra, milá Nitra
15) Ján Levoslav Bella To deň, ktorý učinil Pán
16) Ján Levoslav Bella Sviatok Slovenska
17) Mikuláš Schneider – Trnavský Hľa, zlietol orol
18) Mikuláš Schneider – Trnavský Na Bradle zádumčivom
19) Mikuláš Schneider – Trnavský Hoj, zem drahá
20) Mikuláš Schneider – Trnavský Piesňou vpred!