1) Eugen Suchoň Zdravica
2) Štefan Fajnor Rušaj, junač Tatier
3) Viliam Figuš – Bystrý Kto si rodom Slovák
4) Ján Krasko – Zápotocký Hej, Slováci!
5) Ľudovít Vansa Kolo Tatier čierňava
6) Alexander Moyzes Kto za pravdu horí
7) Davorin Jenko – Ján Kadavý Čo čušíš, Slováku mužný
8) A. H. Krčméry – V. Figuš – Bystrý Hojže, Bože, jak to bolí
9) Viliam Figuš – Bystrý Zmráka sa, stmieva sa
10) Jozef Strečanský Ó, zem ta krásna
11) Mikuláš Schneider – Trnavský Hoj, vlasť moja
12) Eugen Suchoň Aká si mi krásna
13) Mikuláš Schneider – Trnavský Bože, čos´ ráčil
14) Ján Valašťan – Dolinský Nitra, milá Nitra
15) Ján Levoslav Bella To deň, ktorý učinil Pán
16) Ján Levoslav Bella Sviatok Slovenska
17) Mikuláš Schneider – Trnavský Hľa, zlietol orol
18) Mikuláš Schneider – Trnavský Na Bradle zádumčivom
19) Mikuláš Schneider – Trnavský Hoj, zem drahá
20) Mikuláš Schneider – Trnavský Piesňou vpred!

 

 


 
1) Ján Levoslav Bella To deň, ktorý učinil Pán
2) Giovanni Pierluigi da Palestrina Kyrie eleison
3) Jacobus de Kerle Gloria in excelsis Deo
4) Giovanni Pierluigi da Palestrina Pueri hebraeorum
5) Jacobus Gallus – Handl Ecce quomodo moritur justus
6) Jacobus Gallus – Handl Stetit Jesus
7) Dimitrij Bortňanskij Tebe pojem
8) Miloš Ruppeldt Starosloviensky Otče náš
9) Anton Bruckner – Bruce Trinkley Ave Maria
10) Anton Bruckner Locus iste
11) Ján Levoslav Bella Tu es Petrus (dvojzbor)
12) Mikuláš Schneider – Trnavský Tantum ergo
13) Ernest Schumera Jubilate Deo
14) Francois Poulenc Dve modlitbičky Sv. Františka z Assisi: Tout puissant, tress saint
15) Francois Poulenc Dve modlitbičky Sv. Františka z Assisi: Seigneur, je vous en prie
16) Philip Wilkinson Peter, Go Ring dem Bells
17) Tim Durian – Roy Ringwald Deep River – sólo Jozef Vakoš
18) Gyorgy Orbán Lauda Sion
19) Ladislav Burlas Z knihy žalmov
20) Alexander Burlas Santa Heléna – z cyklu Miesto venca
21) Ján Levoslav Bella Sviatok Slovenska
22) Mikuláš Schneider – Trnavský Bože, čos´ ráčil