Vážení učitelia, ctení vychovávatelia,

Dovoľte v mene SZSU k dnešnému sviatku dňa učiteľov vyjadriť poďakovanie za vytrvalosť a obetavosť, ktorú denne prejavujete vo Vašom povolaní vzdelávania a výchovy. Želáme Vám pevné zdravie a nech Vám Vaša práca prináša potešenie a Vám zvereným žiakom úžitok.

 Zároveň vyslovujeme obrovskú vďaku pani ministerke Martine Lubyovej a príslušným pracovníkom ministerstva za podporu pre SZSU v podobe vytvorenia priestoru  pre dôstojné umelecké pôsobenie pri príležitosti oceňovania učiteľov v Bratislave.

 

 

 

Fotogaléria