Aktivity SZSU v novom miléniu až po oslavy 90 rokov činnosti

    Januárová výročná členská schôdza v roku 2002 na základe rozhodnutia výboru SZSU do funkcie dirigenta a umeleckého vedúceho schválila Mgr. art. Štefana  Sedlického. Stalo sa tak i v súlade s odporúčaním zosnulého dirigenta P. Hradila. Následne na  návrh  nového dirigenta bol do funkcie hlasového pedagóga zvolený PaedDr. Ján Leporis, ktorý sa zároveň stal členom umeleckého vedenia. Po troch mesiacoch intenzívnej práce sa nový dirigent úspešne prezentoval