Aktivity SZSU v novom miléniu až po oslavy 90 rokov činnosti

    Januárová výročná členská schôdza v roku 2002 na základe rozhodnutia výboru SZSU do funkcie dirigenta a umeleckého vedúceho schválila Mgr. art. Štefana  Sedlického. Stalo sa tak i v súlade s odporúčaním zosnulého dirigenta P. Hradila. Následne na  návrh  nového dirigenta bol do funkcie hlasového pedagóga zvolený PaedDr. Ján Leporis, ktorý sa zároveň stal členom umeleckého vedenia. Po troch mesiacoch intenzívnej práce sa nový dirigent úspešne prezentoval

28. marca na koncerte pri príležitosti celoslovenských osláv Dňa učiteľov v Trenčíne. Koncerty v Banskej Bystrici a najmä večerný koncert 26. apríla 2002 v rámci Festivalu Viliama Figuša-Bystrého, potvrdili umelecké kvality dirigenta a vhodnosť jeho voľby. Práca v ďalších mesiacoch pokračovala, no koncertov bolo menej. Tie sa v septembri konali v Trenčíne pri príležitosti otvorenia akademického roka a osláv piateho výročia založenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Novembrové koncerty boli vo Vrbovom, Piešťanoch a Chtelnici. 22. novembra SZSU úspešne zvládol úlohu hosťa Mestského festivalu speváckych zborov v Nitre a opäť potvrdil svoje umelecké kvality. Posledným koncertom v roku 2002 bol chrámový koncert v Jarku pri Nitre.
    Výročná členská schôdza v januári roku 2003 znamenala zmenu aj na poste predsedu SZSU. Svojej funkcie sa po desiatich rokoch vzdal Mgr. Ján  Hojo  a výbor si zo svojich členov zvolil za predsedu doc. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc.  Koncertná činnosť začala až aprílovými koncertmi v Lednických Rovniach a Lednici, pričom predchádzajúce termíny boli určené na prípravu programu nového CD, ktoré si objednala „Spoločnosť Martina Rázusa“ a AP projekt. Jeho obsahom boli skladby národného a vlasteneckého zamerania podľa dramaturgie Mgr. Jána Schultza. Na pódiu Kúpeľnej dvorany v Trenčianskych Tepliciach sa napokon v máji a júli podarilo úspešne nahrať zvukový záznam a ďalšie (v poradí už druhé) CD bolo na svete. Jeho oficiálna prezentácia sa uskutočnila na októbrových celoslovenských oslavách Martina Rázusa v Liptovskom Mikuláši. Koncertovanie tohto roka bolo zavŕšené v Českej republike - pri príležitosti storočnice PSMU, keď bol na spoločné koncertovanie v Přerove a Prostějove pozvaný i SZSU.
    V roku 2004 začína svoju koncertnú činnosť zbor v Nitre, kde 29. marca účinkuje na celoštátnych oslavách Dňa učiteľov, ktoré usporiadalo Ministerstvo školstva SR. Vďaka PaedDr. Jánovi Leporisovi a Ing. Jánovi Kozovi zavítal SZSU do Turca, kde sa predstavil publiku v Turčianskych Tepliciach, Kláštore pod Znievom a v Martine. V tomto roku sa po dlhšej odmlke (spôsobenej i štúdiom novej dramaturgie) SZSU vybral opäť do zahraničia, keď prijal v máji pozvanie na Festival mužských speváckych zborov do Užhorodu a Mukačeva na Ukrajine. Tento rok bol bohatý aj na nahrávanie, keď sa podujal participovať na uvedení scénickej hudby k živému obrazu korunovácie kráľovnej Márie – manželky Maximiliána II., mladého slovenského autora Lukáša Borzíka Korunovácie, ktoré najprv nahral začiatkom júla v Žiline a septembri ich slávnostne prezentoval v Dóme sv. Martina v Bratislave. So Speváckym zborom slovenských učiteľov účinkovali aj Komorný ženský spevácky zbor FÍLIA a členovia Štátneho komorného orchestra zo ŽILINY. Celé korunovačné slávnosti dirigoval Štefan Sedlický.
Vyvrcholením trojročného úsilia bolo účinkovanie SZSU v Španielsku, kde sa veľmi dobrými výkonmi pozitívne zapísal u zahraničných odborníkov i obecenstva v mestách Junedas, Figueras, Gava, no najmä v barcelonskom Paláci hudby - Palau de la Música, čo zanechalo hlboké dojmy a zážitky aj u samotných členov zboru. Po úspešnom španielskom zájazde SZSU hneď v marci roku 2006 absolvoval ďalší zahraničný zájazd do poľského Krakova, kde sa prišiel „pochváliť“ a odpremiérovať novonaštudovanú skladbu, súčasnú tvorbu Wojciecha Widlaka – krakovského skladateľa so slovenskými koreňmi.
V jubilejnom roku 2006 (85. výročie založenia zboru) sa uskutočnil i veľký májový koncert na počesť a spomienku prof. Petra Hradila v koncertnej sieni SF – Redute v Bratislave s názvom „Pocta P. Hradilovi“. Jeho dušou a motorom bol Mgr. Ján Schultz. K realizácii svojej myšlienky prizval Vladimíra Kubovčíka (sólistu opery SND a veľkého priaznivca zborového spevu), ktorý bol prostredníctvom svojej agentúry „Musica liturgica“ hlavným sponzorom tejto hudobnej udalosti. Na koncerte, ktorý moderovala Izabela Pažítková, participovali Bratislavský chlapčenský spevácky zbor s Magdou Rovňákovou, Spevácky zbor Lúčnica s Elenou Matúšovou (ktorý prof. Hradil pred časom viedol) a Spevácky zbor slovenských učiteľov pod vedením Štefana Sedlického. V jubilejnom roku bol zbor úspešný aj na festivaloch zborového spevu v júni na Vranovských zborových slávnostiach (VZS) vo Vranove nad Topľou a v októbri na XVII. Trnavských zborových dňoch (TZD) v Trnave, na koncertoch v Čiernom pri Čadci, Malackách, Modre, Vajnoroch, Cíferi a pod.
SZSU opäť vycestoval do zahraničia, keď prijal pozvanie na Slovenské národné slávnosti do Srbska, Vojvodiny – Báčskeho Petrovca, kde sa prezentoval i v Novom Sade, Belehrade a tóny mužského zboru zazneli aj v čisto po slovensky hovoriacej obci Selenča, ako aj na slovenskom veľvyslanectve v Belehrade, kde zbor prijal konzul SR v Srbsku J. Furdík s členmi konzulátu a zástupcami ministerstva školstva.
Bohatá koncertná činnosť vyvrcholila ešte v Banskej Bystrici a Brezne, kde sa po prvýkrát predstavili publiku (z iniciatívy Milan Pazúrika) všetky umelecké zložky, ktoré pracujú pri Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach (SZSU – mužský spevácky zbor, SZSU OZVENA – ženský spevácky zbor a KOSU – Komorný orchester slovenských učiteľov). V závere roka nechýbal dramaturgii koncertov v jubilejnom roku ani Adventný chrámový koncert SZSU v Novej Dubnici.
Nasledujúci rok 2007 už nebol taký bohatý na koncertnú činnosť ako ten jubilejný, ale zbor potvrdil stúpajúci trend ku kvalitnej interpretácii a prezentácii náročnejších skladieb, čo si overil aj na prestížnom festivale v talianskej Gorícii. SZSU získal 1. miesto (na návrh poroty udelený diplom „Premio“), dirigent: Štefan Sedlický. SZSU bol zaradený do kategórie „Programma Libero“ (voľný program). Súťažilo sa v interpretácii skladieb všetkých štýlových období. Program SZSU: „klasický“ repertoár (Eugen Suchoň, Thomas Talis) a repertoár súčasných skladateľov (Pavol Krška, Lukáš Borzík, Wojciech Widlak). Odbornú i laickú verejnosť najviac zaujali skladby Ave od Pavla Kršku a Litánie od Lukáša Borzíka. Záujem vzbudila aj skladba od súčasného poľského skladateľa Wojciecha Widlaka Laudate Dominum. Súťažný výkon SZSU, no najmä jeho prezentácia na galakoncerte, boli spontánne ocenené „standing ovation“.
Mužský národný zbor plní vo svojom dramaturgickom programovom pláne aj umelecko-pedagogické atribúty, keď svoj kolektív a celé teleso dirigent prepožičia na účely diplomových záverečných koncertov. Takouto cestou v SZSU prešli V. Bálint, I. Grega, E. Matúšová, K. Koreňová z triedy prof. P. Hradila ako i Pavol Bažík (z triedy doc. Štefana Sedlického), ktorý svoj diplomový koncert so SZSU i svojím Spojeným oravským speváckym zborom prezentoval v máji 2007 v Trstenej, Krivej i Zákamennom. Jeho talent a muzikalita sa svorne snúbili s výborným dirigentským výkonom a výstavbou jednotlivých skladieb. 
Koncom roku nechýbal zbor svojou účasťou ani na pietnej spomienke v Černovej pri Ružomberku. V závere roka ešte naspieval na požiadanie filmového producenta P. Kanisa (pre firmu Kanimex s.r.o.) zborové skladby M. Schneidra-Trnavského Štefánik, Mali sme my sokola, Pieseň z poroby a iné, ako podklad pre novovznikajúci film o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorý bol premiérovo vysielaný v TA3 v roku 2011.
     Rok 2008 sa niesol v znamení koncertnej činnosti venovanej k Storočnici Eugena Suchoňa prevažne na Slovensku a tomu boli podriadené aj jednotlivé koncerty. Spevácky  zbor  slovenských  učiteľov uviedol Zborový koncert pri príležitosti 100. výročia narodenia Eugena Suchoňa, ktorý sa uskutočnil 11. apríla v Piaristickom kostole v Nitre, 12. apríla v Rímskokatolíckom kostole v Mojmírovciach, 13. apríla v Rímskokatolíckom kostole v Jarku pri Nitre. Koncert sa konal s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a domácich organizátorov.  „Šťastie“ v tomto koncertnom duchu mali potom aj mestá a obce ako:  Prievidza, Banská Bystrica, Králiky pri B. Bystrici, Bytča, Raková, Čierne pri Čadci, Žilina a v neposlednom rade Pezinok, pri ktorých participovali najmä samotní členovia SZSU. Výraznejšie sa zbor v rámci uvedených osláv zapísal do novembrových Osláv storočnice Eugena Suchoňa v Pezinku.
Ani tento rok sa však nezaobišiel bez zahraničnej prezentácie, keď najskôr SZSU prijalo pozvanie na medzinárodný festival od juhomoravského zboru Virtuosi di Mikulov do Mikulova a na ďalšie partnerské výmenné koncerty SZSU s PSMU vo Velkej Bíteši u Brna.
V roku 2009 sa vedenie Speváckeho zboru slovenských učiteľov rozhodlo pokračovať v tradícii a nadviazať na tri ročníky Grand Prix Slovakia, ktoré sa na prelome tisícročia realizovali v Trenčianskych Tepliciach nultým ročník Grand Prix de Slovaquie 2009, na ktorom sa predstavili mužské spevácke zbory BRADLAN z Trnavy, APS MORAVAN z Brna a usporiadateľský Spevácky zbor slovenských učiteľov.
Významné a nezabudnuteľné boli v tomto roku aj koncerty SZSU, najmä marcové v Starej Ľubovni, Vyšných Ružbachoch, Poltári (odhalenie pamätnej tabule doc. T. Sedlickému na ZŠ v Poltári), ako aj Lučenci, Cinobani a Hronských Kľačanoch. Po Banskej Bystrici v roku 2006 sa po troch rokoch opäť stretávajú umelecké zložky Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach a Novej Dubnici, kde tentoraz  spríjemnili vnímavému publiku adventný čas a zbor rozšíril svoju dramaturgiu aj o skladby tohto predvianočného obdobia z pera P. Špiláka a T. Vrškového. 
Rok 2010 sa orientoval najmä na propagáciu vokálneho umenia a SZSU na renomovaných a prestížnych zborových festivaloch v zahraničí. Hneď v marci prijal pozvanie na 8. medzinárodný festival duchovnej a cirkevnej hudby FESTA MUSICALE – MUSICA RELIGIOSA v českom Olomouci, kde ako hosť vystúpil v hlavnom koncerte festivalu.
Spevácky zbor slovenských učiteľov bol oslovený vystúpiť so svojím umeleckým programom aj na 3. reprezentačnom plese Ministerstva školstva SR (bolo to po roku 2008 už druhýkrát), ktorý sa konal v žilinskom hoteli Holiday Inn. Ešte v prvom polroku koncertoval v rôznych chrámoch v rámci Roku kresťanskej kultúry, keď sa prezentoval v Prašiciach, Bratislave - Krasňanoch, na 18. Gorazdových slávnostiach v Močenku pri Nitre, ktoré vysielala aj STV a neskôr, v závere roka, aj v Košeci, Piešťanoch, Chtelnici a vo Vrbovom, aby vzápätí v júli odcestoval na ďalší významný svetový súťažný festival - International Choir Festival in Neuchâtel – Switzerland, odkiaľ už v minulosti priviezol zbor popredné ocenenie a umiestnenie. Teraz získal osobitnú cenu poroty za precízne naštudovanie, osobitý výraz, prednes a umelecké stvárnenie skladieb. SZSU pod vedením dirigenta a umeleckého šéfa Štefana Sedlického predniesol aj ďalšie náročné skladby slovenských a zahraničných skladateľov, ako napríklad kompozície Jána Levoslava Bellu, Eugena Suchoňa i mladého autora Petra Špiláka, zo zahraničných skladateľov to bol Tomas Lui da Victoria, Erasmus Widmann či Vitautas Mishkinis.
Ešte v septembri, opäť na pozvanie a na základe výberu, sa predstavil na IV. Bordál festival v maďarskom Pécsi, po ktorom nasledovalo vystúpenie a slávnostný koncert v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach, venovaný spomienke výraznej slovenskej osobnosti v oblasti divadelníctva, 110. výročia narodenia Andreja Bagara.
    Po úspešnom a na koncerty bohatom predchádzajúcom roku nastala chvíľa a priestor na prípravu veľkého jubilea – 90 rokov SZSU, na ktoré sa zbor rozhodol venovať dostatočný časový priestor, aby sa vo svojej dramaturgii zodpovedne pripravil na októbrový Jubilejný slávnostný koncert v Bratislave (pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugena Jurzycu), ale aj na nahrávanie nového, tretieho CD so súčasnou najnovšou dramaturgiou skladieb našich i zahraničných skladateľov. Po vopred plánovaných koncertoch v Zlatých Moravciach, Topoľčiankach, Partizánskom a Dubnici nad Váhom, sa zbor už zameriaval na koncerty v krajských mestách na Slovensku (Košice, Prešov, Banská Bystrica, Žilina, Nitra, Trenčín), tak ako to v minulých jubilejných rokoch realizovali aj naši predchodcovia. Vyvrcholením jubilejného roka bolo účinkovanie SZSU v Prahe, konajúce sa  pod záštitou slovenského veľvyslanca v Prahe pre Slovákov žijúcich v tejto metropole európskej kultúry, ale aj pre tých, ktorí vnímajú zborový spev v kontexte česko-slovenských vzájomných vzťahov a odkiaľ prišla pred deväťdesiatimi rokmi prvá myšlienka a podnet pre vznik mužského reprezentačného zboru na Slovensku – Speváckeho zboru slovenských učiteľov v roku 1921.