Poštová známka POFIS  - 100. výročie založenia SZSU bude vydaná Dňa 13. 3. 2021 - ako uviedol POFIS na svojej stránke:
 
 
Do predaja budú uvedené:
Obálku prvého dňa (FDC)
Známku v tzv. tlačových listoch (TL) po 50 ks
Pamätný list
 
Ďakujeme zodpovedným pracovníkom POFIS-u za ústretovosť.
Náš obdiv a aplauz patrí autorke diela Mgr. art. Daniele Olejníkovej!
Sláva im!  Nech žijú nám!!!