Plynutie času aj v našom vokánom telese vytvára priestor

pre každého speváka kreovať rozsiahle dielo, svoj vklad pre povznesenie kultúrnej úroveň nášho publika, ale aj pre rozvoj svojho vlastného duchovného sveta.

Je nám cťou, že speváci, ktorí ukončili svoje aktívne pôsobenie v zbore môžu aj po rokoch nájsť v Domove SZSU malú oázu spomienok na veľké chvíle prežité v harmónii spevu a oživiť dávne hlboké medziľudské vzťahy s priateľmi, ktorí ich sprevádzali životom vo chvíľach dobrých aj horších, vždy ladiac v spoločnej harmónii.

  Vedenie Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach z iniciatívy SZSU a jeho aktývnych členov pozvali všetkých členov SZSU mimo aktívnej služby (veteráni SZSU) na stretnutie v Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach.  Stretnutie sa uskutočnilo počas pracovného sústredenia SZSU v Domove SZSU v Trenčianskych Tepliciach v sobotu popoludní, 20.1.2018. Hostia, ktorí prijali pozvanie mohli na pôde Domova SZSU stertnúť mnohých svojich kolegov zo zboru.

Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti neformálneho ukončenia aktívnej činnosti a prijatia do radov veteránov SZSU - dlhoročne aktívnych spevákov, piliere zboru - Milana Bakšu a Lujdžiho - Ivana Longauera. Ďakujeme Vám páni bratia speváci za Vašu obetavosť a vytrvalosť!

Pán Ivan Longauer popri aktívnom pôsobení v radoch spevákov sa venoval tvorbe kroniky zboru od roku 1992. Pred ukončením svojej činnosti inicioval vydanie zoskenovaných kronokárskych záznamov v podobe PDF záznamov na darčekovom USB nosiči. Exemplár tohoto dila je stále k dispozícii za protihodnotu príspevku na činnosť SZSU.

Tešíme sa na spoločné stretnutie, bratia speváci.