Vývoj SZSU po 2. svetovej vojne

    Hneď po skončení vojny prešiel zbor hlbokými zmenami, sebareflexiou a očistou. Valné zhromaždenie SZSU v októbri 1945, na ktorom došlo k schváleniu jeho ideových a organizačných zmien, prijalo stratégiu ďalšieho umeleckého vývoja a zvolilo za svojho dirigenta prof. Jána Strelca, dirigenta Spevokolu bratislavských učiteľov. Prvé cvičenie