Nedožitých 100 rokov od narodenia PhDr. Jozefa Vakoša

si SZSU pripomenulo 18.marca 2019.  Aj keď od jeho úmrtia už uplynulo viac ako 30 rokov, SZSU do dnešných čias čerpá z jeho odkazu. Spomienke na túto významnú osobnosť hudobného života na Slovensku je venovaný medailón (NA STIAHNUTIE) s krátkym pripomenutím životných míľnikov v jeho odbornom aj rodinnom živote.