Dňa 2. apríla si pripomíname nedožitých 95 rokov

Doc. PhDr. Tibora Sedlického, CSc.

V SZSU aktívne pôsobil od 1951 do 1996 – plodných 45 rokov. 

Obsiahle curriculum vitae publikovalo Mesto Poltár v r. 2009. Na priloženej linke máte možnosť pripomenúť si túto významnú osobnosť a jeho dielo – v autorskom podaní Kultúrneho strediska v Poltári.

SZSU účinkovalo v r.2009 pri odhalení pamätnej tabule na Základnej škole v Poltári.  

 

https://www.poltar.sk/e_download.php?file=data/editor/154sk_1.pdf&original=tibor_sedlicky.pdf