Roky v znamení jednotky majú spoločné SZSU založený r.1921 a Tomáš narodený 1991.

V roku 2011 SZSU slávil 90-siatiny a Tomáš bol prvák na AMU BB. Jeho prvé dirigovanie SZSU si pamätám dokonca rok predtým, keď v marci 2010 v Moravskej bazilike na Sv. Kopečku sme pod jeho vedením zaspievali tri prezentačné skladby. Ten istý rok uzreli svetlo sveta aj jeho kompozičné úpravy vinárskych chorálov pre festival v Maďarskom Pécsi. Tento rok máme 95 rokov založenia a Tomáš nezostáva nič dlžný - pripravuje sa na svoje absolutórium a svoj absolventský koncert pripravuje v Žiline o týždeň.  Prídite oceniť jeho zbormajsterské cítenie!