Spevácky zbor slovenských učiteľov
Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!
DU Fatra, Žilina 2020
Slušná zostava
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň 110.výročie
Spevy a Spievanky v RTVS
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018, Levice
MFZS Levice - s orchestrom KOZ
2017 dec., Banská Bystrica
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko v RTVS
hosťovanie v televízii - po natáčaní
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 Bratislava - Slovenský Rozhlas
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

TWISTER GARDEN   modra

Cirkevný zbor  ECAV  na Slovensku   Modra

spevácky   zbor   slovenských   učiteľov

 

VÁS POZÝVAJÚ NA

 

k o n c e r t

 

ú   Č   I   n   k   U   J   E

 

                                     *  1 9 2 1          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P E V Á C K Y    Z B O R

SLOVENSKÝCH  UČITEĽOV

 

D   I   R   I   G   E   N   T

 

doc. ŠTEFAN  SEDLICKÝ

 

04. októbra 2013 (piatok) o 18.00 hod.

Nemecký evanjelický kostol Modra

 

Vstup voľný!

 

S vďakou  prijmeme  Váš dobrovoľný príspevok,

ktorý bude venovaný na pomoc

pri obnove budovy bývalého sirotinca v Modre.

 

 

 

 

www.szsu.sk  

Srdečne Vás pozývame na naše októbrové koncerty, ktoré sa uskutočnia v Trnave a Modre!

Trnava: 03. októbra o 15:00 v rámci Dní Trnavského samosprávneho kraja v mestskom divadle

Modra: 04. októbra o 18:00 v nemeckom evanjelickom kostole