Spevácky zbor slovenských učiteľov
Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!
DU Fatra, Žilina 2020
Slušná zostava
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň 110.výročie
Spevy a Spievanky v RTVS
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018, Levice
MFZS Levice - s orchestrom KOZ
2017 dec., Banská Bystrica
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko v RTVS
hosťovanie v televízii - po natáčaní
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 Bratislava - Slovenský Rozhlas
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Dňa 31. októbra 2012 zomrel hudobný skladateľ Zdenko MIKULA, pohreb je 8. 11. 2012 o 13.00 h. v bratislavskom Krematóriu.
Venujme mu tichú spomienku...

 

Písané redaktorke Lenke Dale.

„Nebol by som veril, že dokážete napísať niečo také. Kde sa vytratila etika novinárky. Prečo ste neuviedli všetko, o čom sme spolu hovorili dňa 10.12. 2012 o 10.hod.12 min. Prečo len vytrhnuté časti z kontextu? Keby ste boli objektívnou, iste by ste si overili napríklad skutočnosť, že SZSU – teda Spevácky zbor slovenských učiteľov je len časťou celého komplexu Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach, popri ostatných umeleckých zložkách. Primitívnosť je zrejmá už z faktu, že zbor učiteľov nemohol minúť ani vyčerpať 300.000 € určenú na prevádzku Domova učiteľov. Zbor slovenských učiteľov, ktorý Vám je tak neznámy, má pridelený podiel, ktorý neprevyšuje 12 % celkového rozpočtu. K názvu „Tralala“ ..... sa ani vyjadrovať nebudem. To je prízemné, nekultúrne.

- Jasne som Vám povedal, že nie som kompetentný vyjadrovať sa k otázkam ekonomiky a riadenia Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach, za čo je zodpovedný riaditeľ DSZSU a v konečnom dôsledku samotné MŠ SR.

- Uviedol som Vám, že DSZSU vykonáva aj iné aktivity ako napr.: vzdelávacie, školiace, školy v prírode, liečebné, rekreačné (rodinné dovolenky, letné prázdniny nielen pre učiteľov) a iné. To je napokon uvedené aj v letáku o službách DSZSU. Konajú sa tam o.i. aj sústredenia speváckych zborov v príprave na novú sezónu alebo zahraničné aktivity, ako súťaže, festivaly, prehliadky a pod.

- Uviedol som Vám, že celú činnosť najlepšie vystihuje prehľad koncertnej činnosti Mužského speváckeho zboru slovenských učiteľov, SZSU, ktorý som Vám neposlal, nakoľko som po našom rozhovore odcestoval na viacdňovú cestu do zahraničia a z toho dôvodu som nemal prečo brať v zahraničí telefón. Teraz zvažujem, či Vám ho mám vôbec poslať, keď narábate s obsahom textov len takým, ktorý Vám vyhovuje, resp.  ktorý sa Vám hodí.

- Kde sú ostatné umelecké zložky: Ženský spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA, Komorný orchester SU. Veď aj oni čerpali finančné prostriedky rovnako ako mužský zbor. Ostatné umelecké zložky ste  z á m e r n e  vynechali z Vašej novinárskej eseje, ktorú by sa z etického hľadiska patrilo autorizovať. Ja som Vám nedal súhlas na to, aby ste ma citovali alebo uvádzali vo vašich článkoch.  

- Od koho ste získali alebo máte súhlas k zverejneniu foto dokumentov?. Prečo sa schovávate za Foto archív?.

- Prečo ste si neoverovali na MK SR aj rok 2010 (ale len 2011), kedy zbor dostal príspevok na medzinárodnú súťaž do švajčiarskeho Neuchatelu, odkiaľ doviezol osobitnú cenu poroty? Toto Vás už nezaujíma.  

- OZ SZSU a ekon. odd. DSZSU sú dva odlišné subjekty a OZ SZSU nikdy nečerpalo žiadne finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR. Bolo zriadené pre potreby podávania grantov a projektov pre zbor, keď to neumožňuje štátna pokladňa, resp. príspevková organizácia.

SZSU je národné, reprezentačné, a m a t é r s k e, mužské vokálne teleso, ktoré je nekomerčné, zložené (prevažne) s učiteľov takmer z celého Slovenska a získalo za svojich 90 rokov existencie nemalé ocenenia a umiestnenia na renomovaných festivaloch doma i v zahraničí. Ale to by ste museli dobre poznať aktivity zboru a dať si tú námahu aspoň kliknúť na stránku www.szsu.sk a nakoniec sa prísť pozrieť aj do Domova SZSU a nepísať niečo od stola a telefónu na základe nejakej (podľa mňa nekompletnej) výročnej správy. Prečo ste si nepreštudovali viac takých výročných správ?

No ale aj záporná reklama je reklama. Spustili ste lavínu ohovárania. Kde sa zastaví, uvidíme !!!

 

Milan Pazúrik