Spevácky zbor slovenských učiteľov
Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň 110.výročie
Spevy a Spievanky v RTVS
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018, Levice
MFZS Levice - s orchestrom KOZ
2017 dec., Banská Bystrica
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko v RTVS
hosťovanie v televízii - po natáčaní
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 Bratislava - Slovenský Rozhlas
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Jubilejný koncert v Trnave

10. januára 2012

Januárovým sústredením začíname náš umelecký rok 2012. Prvým koncertným vystúpením bude koncert v Katedrále sv. Jána Krstiteľa (Univerzitný kostol) v Trnave.

Tento koncert sa uskutoční pod záštitou J. Exc. Mons. ThLic. Róberta Bezáka, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy, Ing. Tibora Mikuša PhD., predsedu Trnavského samosprávneho kraja a Ing. Vladimíra Butka, primátora mesta Trnava. Program je zostavený zo skladieb, ktoré odzneli na predchádzajúcich jubilejných koncertoch.

Pozývame Vás na koncert SZSU, ktorý vystúpi ako hosť v rámci celoštátnej prehliadky zborového spevu dospelých!

Koncert sa koná v soboru, 20.10.2012 v Banskej Bystrici o 18:00

AULA ROTUNDA, Ekonomická fakulta UMB