Spevácky zbor slovenských učiteľov
Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!
DU Fatra, Žilina 2020
Slušná zostava
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň 110.výročie
Spevy a Spievanky v RTVS
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018, Levice
MFZS Levice - s orchestrom KOZ
2017 dec., Banská Bystrica
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko v RTVS
hosťovanie v televízii - po natáčaní
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 Bratislava - Slovenský Rozhlas
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Jubilejný rok SZSU pokračoval v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa

24. januára 2012

Na začiatku uplynulého víkendu pokračoval Jubilejný rok SZSU koncertom v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave slávnostným koncertom. V tomto slávnostnom duchu sa nieslo stretnutie Speváckeho zboru slovenských učiteľov a početného publika v Katedrále. Na koncerte boli prítomní i zástupcovia sponzorských ustanovizní, pod záštitou ktorých sa koncert konal. Za Arcibiskupský úrad to bol vdp. vikár Pavol Zemko, za Trnaský samosprávny kraj Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. Primátor mesta Ing. Vladimír Butko sa ospraverdlnil a zástupca Radnice sa koncertu nezúčastnil.

 

Koncert sa, podľa vyjadrenia umeleckého šéfa a dirigenta Doc. Mgr. Art. Štefana Sedlického, vydaril po umeleckej stránke a najmä potešili zaplnené temer všetky lavice Katedrály.

Zástupca Arcibiskupského úradu, na znak ocenenia doterajšej činnosti i povzbudenia do budúcich rokov, odovzdal nášmu zboru Čestné uznanie za dosiahnuté vynikajúce výsledky doma i v zahraničí a propagáciu mimoškolskej činnosti slovenských pedagógov v roku 90. výročia založenia

Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského samosprávneho kraja, odovzdal šiestim zo štrnástich bývalých i súčasných spevákov, žijúcich na území Trnavského samosprávneho kraja, Medailu predsedu TTSK.

Primátor mesta Ing. Vladimír Butko bol nápomocný pri propagácii a príprave tohto koncertu. Počas koncertu boli spravené aj viaceré zábery Mestskou televíziou Trnava a tiež rozhovor s predsedom zboru Prof. PaedDr. Milanom Pazúrikom CSc. a členom výboru Ing. Petrom Siváčkom.

Celý priebeh zachytili do svojich objektívov, ako náš fotograf Jožko Kušnierik, tak fotografujúci hosť Ing. Jozef Pavlík.