..od 3.marca 1921
Poštová známka POFIS - 100. výročie založenia SZSU
Poštová známka POFIS  - 100. výročie založenia
Storočnica v striebre
MIMORIADNY KONCERT VOCE MAGNA
Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu na mimoriadnom koncerte
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň - 110 rokov najväčším slovákom
SZSU si cení poctu v podobe možnosti spoluúčinkovať
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018
Festival Levice MFZS - s orchestrom KOZ
2017 v Ban.Bystrici
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko
hosťovanie v televízii
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 RTVS SRO
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu na mimoriadnom koncerte

usporiadaný združením Festival VoceMagna, ktorý hostil 

Dom Umenia FATRA 

nedeľa 08. 03. 2020 o 1800 hod.
ŠKO Žilina
Štefan Sedlický, dirigent
Jozef Gráf, tenor
Daniel Gabčo, organ
Žilinský miešaný zbor
Cantica Collegium Musicum Martin
Spevácky zbor slovenských učiteľov

 viď fotogaléria

program:

1. polovici koncertu uvedie Spevácky zbor slovenských učiteľov a cappella skladby slovenských a svetových skladateľov ako Eugen Suchoň, Oto Ferenczy, Eric Whitacre, Franz Biebl, Viliam Figuš Bystrý, Peter Špilák, Tomáš Vrškový

 

2. polovica:

Pavol Krška
Stabat, pre miešaný zbor a orchester

Pavol Krška
Anima Christi, pre miešaný zbor, organ a orchester

Ľuboš Bernáth
Tretia kniha žalmov, pre mužský zbor a orchester - výber

Pavol Krška
Žalm 50, pre tenor, mužský zbor, dva miešané zbory, organ a orchester - PREMIÉRA