Spevácky zbor slovenských učiteľov
Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!
DU Fatra, Žilina 2020
Slušná zostava
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň 110.výročie
Spevy a Spievanky v RTVS
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018, Levice
MFZS Levice - s orchestrom KOZ
2017 dec., Banská Bystrica
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko v RTVS
hosťovanie v televízii - po natáčaní
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 Bratislava - Slovenský Rozhlas
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Oslava vinárskych tradícií

je hlavný cieľ "festivalu veselých vinárskych piesní". V spolupráci s partnerským mužským speváckym zborom Bartók Béla Férfikar z maďarského mesta Pécz,  SZSU na festivale vinárskych chorálov úspešne prezentoval slovenskú kultúrnu obec v domovskom meste spomenutého telesa. Festival sa konal za účasti SZSU na konci septembra 2019.

V medzinárodnej spoločnosti ďalších vokálnych telies z Litvy, Holandska a Maďarska, sme pod vedením umeleckého vedúceho prof. Štefana Sedlického pripravili prezentáciu  najmä slovenských a moravských ľudových piesní s tematikou vinohradníctva a vinárstva v zborovej úprave od renomovaných autorov (O.Halma, T.Vrškový, P.Špilák a ďalší).

Dovoľte poďakovať všetkým priaznivcom zborového spevu, folklóru a ctiteľov vinárskych tradícií za podporu dôstojnej oslavy  vinárskeho a vinohradníckeho umenia.

Podrobný program festivalu