..od 3.marca 1921
Poštová známka POFIS - 100. výročie založenia SZSU
Poštová známka POFIS  - 100. výročie založenia
Storočnica v striebre
MIMORIADNY KONCERT VOCE MAGNA
Ďakujeme všetkým priaznivcom za podporu na mimoriadnom koncerte
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň - 110 rokov najväčším slovákom
SZSU si cení poctu v podobe možnosti spoluúčinkovať
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018
Festival Levice MFZS - s orchestrom KOZ
2017 v Ban.Bystrici
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko
hosťovanie v televízii
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 RTVS SRO
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

https://www.youtube.com/watch?v=QaXq6kGxuSo

V predvečer slávnosti vyhlásenia Baziliky v Hronskom Beňadiku za Národnú svätyňu SZSU bolo poctené možnosťou hosťovať so svojim sakrálnym programom v kláštornej bazilike v Hronskom Beňadiku.

Je nám cťou, ak sme priniesli potešenie všetkým, ktorí prijali pozvanie na historicky prvú prezentáciu vokálneho umenia SZSU  v  pôsobivých gotických priestoroch Perly Pohronia.