Spevácky zbor slovenských učiteľov
Duch národa žije v piesni, ňou sa vznáša k výšinám, kto tej piesni cestu kliesni, sláva mu, nech žije nám!
Hronský Beňadik
Perla Pohronia hostí Perlu Slovenska
Slovakia Cantat 2019
Dve zlaté a GrandPrix! Bravo!
Eugen Suchoň 110.výročie
Spevy a Spievanky v RTVS
Október 2018 v Prahe
ČSR 100ročnica - spoločne s PSPU
September 2018, Levice
MFZS Levice - s orchestrom KOZ
2017 dec., Banská Bystrica
Nad zborovou partitúrou, AUBB
Milujem Slovensko v RTVS
hosťovanie v televízii - po natáčaní
2015 Myjava
Ľudevít Štúr slávi 200 rokov
2013 Kremnica
Gotika v Zlatej Kremnici
2016 Bratislava - Slovenský Rozhlas
Jubileum 95
1933
Niečo z histórie

Mesiac:                        Termín:              Miesto:                  Aktivity:   

Január:                   20. - 22.1. 2017:    DSZSU Tr. Teplice,    nácvik koncertného repertoáru,

Február:                 10. - 12.2.2017:     DSZSU Tr. Teplice,    účinkovanie Ples v Dvorane, VČS

Marec:                   31. 3. - 2.4. 2017:  REVÚCA –               Deň učiteľov, (alternatívne Chyžné, Pohronská Polhora)

Apríl:                     21. - 23.4. 2017:    Domov SZSU - Trenčianske Teplice,

Máj:                       26. - 28.5. 2017:   GALANTA                     Festival Z. Kodályho –     

Jún:                        15. -  18.6.2017:   Vranov n. Topľou           VZS – Festival , (štvrtok-nedeľa)

Júl                          -                                  -

August:                 25. - 29.8. 2017      Príprava na festival v Španielskej Barcelone

September:              9. - 17.9. 2017:     Festival Loret de Mar, Barcelona, ŠPANIELSKO

Október:                20. - 22.10. 2017:  DSZSU 

November:            10. - 12.11.2017:   Banská Bystrica

December:             08. – 10.12.2017:  Bratislava a okolie

alternatíva, adventné koncerty)

 

  prof. Milan Pazúrik, CSc.                                                                 Mgr. Peter Benček                                                                                                                   predseda SZSU                                                                                  tajomník SZSU

 

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc - Predseda SZSU od r. 2002

 Mgr. Ladislav Sabolčák -Podpredseda SZSU od r. 2012

 Mgr. Peter Benček -Tajomník SZSU od r. 2009

 Ing. Martin Zeleňák - finančný manažér, člen výboru SZSU od r. 2009

 Ing. Ivan Šóš - manažér pre komunikáciu, člen výboru SZSU od r. 2015

 Mgr. art. Peter Špilák - člen výboru SZSU od r. 2018

Ing. Ján Grešo - člen výboru SZSU od r. 2018