SZSU sa predstaví v rámci konferencie

Sláva Šlachetným dňa 17.9.2020 od 17:00 v priestoroch Evanjelického kostola ECAV v Liptovskom Mikuláši. Zbor pod umeleckým vedením prof. Štefana Sedlického uvedie najmä hymnické a vlastenecké zbory, ktoré nepretržite udržujeme v repertoári s nádychom sviežosti v modermn akustikom šate.

Podrobné info k programu konferencie nájdete na stránke www.razus.sk